+90 850 333 8870 info@micemudo.com
+90 850 333 8870 info@micemudo.com

Paket Tur Sözleşmesi

TUR KAYIT FORMU ve PAKET TUR SÖZLEŞMESİ
Sözleşme Tarafları : İş bu sözleşme ; Trump Towers AVM Kat: B4 No: 42 Mecidiyeköy Şişli İstanbul adresinde bulunan , 0850 333 8870 irtibat numarası ile www.micemudo.com internet adresine sahip micemudo travel (Canlar İşletmecilik Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ( Bundan sonra micemudo travel olarak anılacaktır ) ile tur kayıt formunda adı , soyadı,ve adresi belirtilen tüketici arasında akit olmuştur.

I – ÖDEMELER

micemudo travel’in gezilerine kayıt yapılırken toplam ücretin % 100’ü ödeme olarak alınır.

II – İPTAL – VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER

1.Tüketicinin, micemudo travel ve Aracısına yazılı veya veri saklayıcısı ile bildirmek kaydı ile sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Paket turun başlamasına en az 30 gün kala yapılan fesih bildirimlerinde; ödenmesi zorunlu vergi, harç, 3. kişilere ödenip geri alınması mümkün olmayan bedeller ve yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ,herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel tüketiciye aynen iade edilir.Yurt dışı seyahatlerde vize hizmeti alınmış ise iade edilmez.Tüketici ,gezinin başlamasına 29-15 gün kala tur bedelinin % 40’ını 15 günden az süre içerisinde ise tamamını micemudo travel’e cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Sözleşmeden dönülmesi halinde iptal ceza şartlarına göre en az 7 iş günü içerisinde Tüketicinin ödemiş olduğu tur bedeli micemudo travel veya Aracısı tarafından iade edilir.
2. micemudo travel, tura katılacak kişilerin yeterli sayıya ulaşamaması veya operasyonel nedenlerle paket turun kısmen veya tamamen iptalini hareket tarihinden en az 20 gün öncesine kadar Tüketiciye bildirmek kaydı ile iptal edebilir.Bu durumda Tüketicinin tazminat hakkı yoktur.micemudo travel tüketiciden aldığı tüm ödemeleri 7 iş günü içerisinde tüketiciye iade edeceğini taahhüt eder.
3.Tüketici, paket tura devam etmesinin veya otel rezervasyonu uyarınca konaklamasının mümkün olmaması durumunda, hareket tarihinden en az 7 gün önce micemudo travel’e niyetini bildirerek rezervasyonunu, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda paket turu veya konaklama rezervasyonunu devir eden ve devir alan kişiler micemudo travel’a karşı bakiye tutarının ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan tüketicilerin vize bedelleri iade olmaz.Paket turu devir alan tüketicilerin ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.
4.Tüketicinin, başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları micemudo travel gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir geri ödeme yapılmaz.
5.“PROMOSYON” olarak belirtilen turlarımızda yukarıda belirtilen iptal/iade koşulları geçerli olmayıp, iptal veya değişiklik imkanı bulunmamaktadır. Para iadesi yapılmayacaktır.

III – MÜCBİR SEBEPLER

 1. Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, acentanın ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller micemudo travel ve ARACISI için mücbir sebep sayılır. Bu haller;
  a) Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller
  b) Türkiye’de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/ülkelerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller
  c) Paket turun türüne göre tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep halleri
  2. Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde micemudo travel ve ARACISI sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. micemudo travel veya ARACI ile o yerdeki temsilcileri, tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.
  3. Tüketici, rezervasyonunu kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının 10 günlük mutat işgaline engel rahatsızlıklarını veya ölümlerini tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak çift imzalı resmi bir rapor ile veya ölümlerini resmi makamlardan alınacak doküman ile belgelemesi halinde iptal hakkına sahiptir. Gezi tarihine 7 gün veya daha az kala yapılan iptallerde her ne sebep ile olursa olsun, paket içerisindeki uçak bileti hizmeti ve turun yapılması amacıyla 3. Şahıslara yapılan ve geri alınması mümkün bulunmayan harcamalar tüketiciden tahsil edilecektir. Ülkede salgın ilan edilmiş hastalıklar ve geçmişe dayalı hastalıklar iptal kapsamına dahil edilmez.

IV – GENEL HÜKÜMLER

 1. micemudo travel, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçlarını, gecelemeyi, hareket saatlerini ve bunların hareket yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, tüketiciye bildirim yapılması suretiyle değiştirme hakkına sahiptir. Kayıt esnasında verilen tur programları örnek programlardır. Tur programlarında belirtilen ekstra turların organize edileceği tarihler ve yerler değiştirilebilir. Ekstra turlar micemudo travel için yerine getirilmesi zorunlu yükümlülüklerden değildir. Tüketici tura ekstra turların varlığı nedeni ile katıldığını ileri süremez.
  2. Charter uçuşları ile ilgili tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabii olduğundan Varşova Konvansiyonu gereği havayolları ile bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi ve havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapmayabilir. Uçuş saatleri 48 saat önce kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeniyle micemudo travel sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri uçak biletinin özelliği nedeni ile kabul edilemez.
  3.Uçaklı ulaşımlarda, tüketiciye sunulan havayolu firmasının bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerlidir.
  4. micemudo travel’den vize işlemlerini takip etmesi talep edildiği takdirde, tüketicinin en az altı ay geçerli pasaportu olması ve ilgili Konsolosluğun belirlemiş olduğu evraklar ve süre çerçevesinde micemudo travel’e başvurması gerekmektedir. Vize işlemlerinde micemudo travel tüketici ile Konsolosluk arasında aracı konumdadır, vize alınamamasından veya vizenin geç çıkmasından sorumlu değildir. Vizenin Konsolosluk tarafından onaylanmaması durumunda yukarıda belirtilmiş iptal şartları geçerli olacaktır. Vize için gerekli evrak listesi işbu sözleşmenin imzası aşamasında tüketiciye verilmiş, liste tetkik edilmiş ve tüketici bilgilendirilmiştir. Tüketicinin bu belgeleri temin edeceği beyanına müteakip sözleşme tanzim edilmiştir. Teslim edilen evrakların eksik veya yetersiz olmasından ötürü vize reddi alınmasından micemudo travel sorumlu değildir. Yurtdışı seyahatlerde TC pasaportlarının en az altı ay geçerlilik süresinin olması gerekmektedir.Pasaport süreleri seyahat edilecek ülkeye göre değişebilir, süresi altı aydan az kalmış pasaportlar için micemudo travel merkez ofisinden bilgi alınarak hareket edilmesi gerekmektedir. Başka bir ülke pasaportuna sahip misafirlerimiz süresi az kalmış pasaportları ile seyahat edip edemeyeceklerini kendi Konsolosluk veya elçiliklerden teyit etmeleri gerekmektedir,
  5. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını micemudo travel Broşürü, micemudo travel internet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir. Bu nedenden dolayı tüketicinin turu iptal etme hakkı doğmaz. Birden fazla kişi için tur kaydı yaptıran müşteri sözleşmenin tarafı olarak tüm yükümlülükleri ifa etmek zorundadır.
  6. Tüketicinin başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu ayıplı hizmet nedeni ile değil şahsi gerekçeler ile terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur. Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketici, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi halini hizmetin ifa edilmesi gerektiği ya da ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde ilgili hizmet sağlayıcısına ve seyahat acentasına bildirmek zorundadır
  7. Paket programa rehberlik dahil edilmiş ise tur bedeli ücreti kapsamındadır.
  8. micemudo travel, geziye katılan tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumda olup meydana gelecek değişiklikleri 24 saat içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Tüketici, aksaklık veya kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsile gidecek, alacağını asli failden tamamen alamadığı durumlarda hukuki sorumluluğu bulunmakta ise Seyahat Acentesine müracaat edebilecektir.
  9. Otele ve gemiye varış günü odalar saat 14.00’den önce tüketicilere teslim edilmez.Otelden ayrılış günü tüketicilerin en geç 10.00’a kadar odalarını boşaltmaları gerekir. Üç kişilik odalarda ilave yatak standardı farklı olabilir
 2. Ödemeler nakit veya bankaların kredi kartları ile peşin ve/veya bankaların taksit yapan kredi kartları ile taksitli olarak yapılmaktadır. Kredi kartı ile satışlarda ödemenin yapılmaması halinde tüketici, kredi kart sözleşmesi imzalanan bankası ile muhatap olup,bankanın uygulayacağı faiz oranları geçerlidir.Bu nedenle micemudo travel muhatap değildir.Euro üzerinden yapılan ödemeler serbest piyasa yada şirketinin belirlediği kur üzerinden işlem görmektedir.
 3. micemudo travel paket tur sözleşmesinde öngörülen fiyat ve koşullar değiştirilemez. Ancak liman ve havalimanına iniş vergileri gibi harç vergileri ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerinde bu hüküm uygulanmaz. Paket turdan önce yukarıda verilen nedenlerle meydana gelen fiyat artışı tüketiciye bildirilir. Bu durumda tüketici herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönme hakkını kullanır veya değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini açıkça belirten ek sözleşmeyi kabul eder. (Vize masrafları ve sigorta bedelleri hariç) Tüketici sözleşmeden döndüğü takdirde micemudo travel’in kendisine ikame bir paket tur sunabilmesi halinde eşdeğerde bir başka paket tur alma ya da sözleşme kapsamında ödemiş olduğu tüm bedeli (8 gün içinde) geri alarak sözleşmeden dönme haklarından birini kullanabilir.
  12. Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden micemudo travel sorumludur. micemudo travel, tüketici aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikar değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında tazminatın hesaplanması TÜRSAB Çizelgesi Hükümleri(TÜRSAB TURİZM TÜKETİCİLERİ TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ) uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.
  13. micemudo travel’in paket tur satın almış yolcuları, 1618 sayılı Seyahat Acentaları Kanunu uyarınca düzenlenmiş sigorta poliçesiyle temin edilen ve taahhüdün yerine getirilmemesi ve hizmetin taahhüt edilen şekilde verilememesi teminatlarını kapsayan Zorunlu Paket Tur Sorumluluk Sigortası teminatı altındadır. Zorunlu Paket Tur Sorumluluk Sigortası yukarıda belirtilen teminatlara sahip olup tüketicilere seyahat sağlık ve asistans hizmetler sağlamaz. Seyahat sağlık ve asistans hizmetleri içeren paket sigorta ücret mukabilinde micemudo travel’dan talep edilebilir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acente bu teminatların içeriği, kapsamları ve uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
  14. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda; yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA,IHA,UFTAA Konvansiyon hükümleri,sivil havacılık kanunu,Türkiye’nin dahil olduğu uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük,Yönetmelik,genelge ve Tebliğler tatbik olunur. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda TÜRSAB Tahkim Kurulu yetkili olup, kurulun usulleri geçerlidir.
  15. Tüketici sözleşmede beyan ettiği isimlerin(pasaporttaki yazılış şekli ile) doğruluğundan sorumludur.
  16. Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan iş bu paket tur sözleşmesi, tur kayıt formu ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş, okunmuş, müzakere ve kontrol ile birlikte imza altına alarak kabul etmişlerdir.
  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca tarafıma elektronik yollarla tanıtım ve promosyon içerikli mesajların gönderilmesini kabul ediyorum.

Tüketici micemudo travel
İmza :